Chọn phát biểu đúng với các chuẩn RS-449, RS-422-A, RS-423-A?

Chọn phát biểu đúng với các chuẩn RS-449, RS-422-A, RS-423-A?

A. Tốc độ tín hiệu qua giao diện nhỏ hơn chuẩn RS-232-C

B. Sử dụng công nghệ đèn bán dẫn

C. Qui định các tín hiệu số 0 và 1 tương ứng với các tín hiệu điện 3V

D. Sử dụng đầu nối 25 chân, chia làm hai hàng 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Chọn phát biểu đúng với các chuẩn RS-232-C, V24:

Chọn phát biểu đúng với các chuẩn RS-232-C, V24:

A. Sử dụng dầu nối 35 chân, chia làm hai hàng

B. Tốc độ tín hiệu qua giao diện <=20Kbps

C. Sử dụng công nghệ mạch tích hợp

D. Qui định các tín hiệu số 1 và 0 tương ứng với các tín hiệu điện 3V

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: