Cho mặt nạ mạng con (Subnet mask): 255.255.248.0. Hãy cho biết với các địa chỉ IP dưới đây nếu sử dụng subnet mask ở trên, những địa chỉ nào có cùng địa chỉ mạng?

Cho mặt nạ mạng con (Subnet mask): 255.255.248.0. Hãy cho biết với các địa chỉ IP dưới đây nếu sử dụng subnet mask ở trên, những địa chỉ nào có cùng địa chỉ mạng?

A. 172.16.8.15

B. 172.16.16.120

C. 172.16.12.212

D. 172.16.15.101

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: