Cho biết đặc điểm của mạng Ethernet 100BaseTX: (chọn 3)

Cho biết đặc điểm của mạng Ethernet 100BaseTX: (chọn 3)

A. Sử dụng cáp xoắn đôi loại 3 (UTP cat3)

B. Dùng HUB/SWITCH để kết nối hoặc kết nối trực tiếp giữa hai máy tính

C. Hoạt động ở tốc độ 100Mbps

D. Sử dụng connector RJ-45

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: