Câu nào sau đây không phải là ưu điểm của mạng hình sao?

Câu nào sau đây không phải là ưu điểm của mạng hình sao?

A. Các thiết bị hub, repeater,… được chế tạo bằng công nghệ tân tiến hơn, thường xuyên ra đời những thế hệ sản phẩm mới

B. Việc lắp đặt, bảo trì, mở rộng rất dễ dàng, mạng khộng bị gián đoạn

C. Sự cố xảy ra trên đoạn cáp của máy nào thì chỉ có riêng máy đó bị cô lập khỏi mạng, mạng vẫn hoạt động bình thường

D. Chi phí thấp hơn các kiểu khác do giá thành các thiết bị ngày càng hạ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: