Câu hỏi không được kỹ sư phần mềm hiện nay quan tâm nữa:

Câu hỏi không được kỹ sư phần mềm hiện nay quan tâm nữa:

A. Tại sao chi phí phần cứng máy tính quá cao?

B. Tại sao phần mềm mất một thời gian dài để hoàn tất?

C. Tại sao người ta tốn nhiếu chi phí để phát triển một mẩu phần mềm?

D. Tại sao những lỗi phần mềm không được loại bỏ trong sản phẩm trước khi xuất xưởng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: