Card mạng (NIC) là thiết bị:

Card mạng (NIC) là thiết bị:

A. Kết nối các mạng với nhau

B. Cung cấp khả năng truyền thông giữa các máy tính trên mạng C. Được xác định bởi địa chỉ vật lý 16 byte D. Cung cấp khả năng tương thích với các loại đường truyền

C. Được xác định bởi địa chỉ vật lý 16 byte

D. Cung cấp khả năng tương thích với các loại đường truyền

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: