Cáp UTP được sử dụng với đầu nối là:

Cáp UTP được sử dụng với đầu nối là:

A. RJ45

B. BNC

C. Cả hai

D. Các câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: