Cáp UTP có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét?

Cáp UTP có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét?

A. 10

B. 20

C. 100

D. 200

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: