Cáp quang có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét?

Cáp quang có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét?

A. 1000

B. 2000

C. Lớn hơn 1000

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: