Các công thức đạo hàm cần nhớ

Bạn đã nhớ các công thức đạo hàm lớp 11 chưa? Nêu chưa nhớ và muốn tìm một tài liệu đầy đủ nhất về đạo hàm thì đây là tài liệu viết cho bạn. Mời bạn theo dõi

1. Quy tắc đạo hàm

Có 4 quy tắc căn bản là:

Quy tắc căn bản

2. Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương của hàm số

Công thức tổng, hiệu, tích và thương

3. Đạo hàm của hàm số hợp

Cho hàm số y = f(u(x)) = f(u) với u = u(x). Khi đó: $\left( {{y_x}} \right)’ = \left( {{y_u}} \right)’.\left( {{u_x}} \right)’$

4. Bảng các công thức đạo hàm cần nhớ

Bảng đạo hàm cơ bản
 • Hàm cơ bản

bảng đạo hàm cơ bản

 • Hàm hợp

công thức đạo hàm cơ bản

Đạo hàm của hàm số lượng giác
 • Hàm cơ bản
đạo hàm lượng giác
 • Hàm hợp
công thức đạo hàm lượng giác
 • Công thức đạo hàm của hàm lượng giác nâng cao

Đạo hàm của hàm lượng giác

 • Đạo hàm của hàm lượng giác ngược

5. Công thức đạo hàm logarit và mũ

 • Đạo hàm lũy thừa

đạo hàm của hàm số lũy thừa

 • Hàm mũ

đạo hàm hàm số mũ

 • Hàm logarit

công thức đạo hàm logarit

 • Công thức đạo hàm hàm mũ và logarit nâng cao

công thức đạo hàm hàm số mũ và logarit

6. Đạo hàm phân thức hữu tỉ

 • Cơ bản

đạo hàm phân thức hữu tỉ

 • Nâng cao

đạo hàm của hàm hữu tỉ

Trên đây là bài viết chia sẻ các công thức đạo hàm cần nhớ lớp 11. Để làm được các bài tập đạo hàm buộc bạn phải thường xuyên xem lại để ghi nhớ chúng. Chúc bạn học tập hiệu quả.