bps và baud là gì?

bps và baud là gì?

A. Là hai đơn vị đo hoàn toàn khác nhau

B. Là hai đơn vị đo có thể giống nhau, cũng có thể khác nhau

C. Là hai đơn vị đo hoàn toàn giống nhau khi đo cùng một loại tín hiệu

D. baud chỉ dùng để đo tín hiệu điện tử

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: