Ba màu cơ bản trong máy tính là:

Ba màu cơ bản trong máy tính là:

A. RED, GREEN, BLUE

B. RED, YELLOW, BLUE

C. BLUE, YELLOW, BLUE

D. GREEN, RED, PING

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: