ạng nhị phân của số 139 là:

 ạng nhị phân của số 139 là:

A. 00001010

B. 10001101

C. 10001011

D. 10001010

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: