Người giám hộ là gì?

Chắc hẳn chúng ta đã thấy những trường hợp trẻ em cần có người giám hộ và hiểu nôm na đó là một người đại diện và chịu trách nhiệm thay cho đứa trẻ đó. Nhưng chúng ta đã biết được các điều kiện để được làm người giám hộ là như thế nào chưa? Để hiểu đầy đủ nghĩa của người giám hộ thì chúng ta hãy cùng nhau đọc bài viết này nhé.

I. Người giám hộ là gì?

Người giám hộ chính là người thực hiện các trách nhiệm chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ đối với người được giám hộ.

Người được giám hộ ở đấy là những người chưa đủ tuổi vị thành niên mà không có cha hoặc mẹ, người mất các năng lực hành vi dân sự như người bị bệnh thần kinh. Những người này sẽ được pháp luật cho một người để giám hộ và thay mặt người đó quyết định những vấn đề liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của mình.

II. Các điều kiện của người giám hộ

Người giám hộ có thể do pháp luật chỉ định được gọi là người giám hộ đương nhiên hoặc nếu tự cử ra người giám hộ thì gọi là người giám hộ được cử.

Không phải ai cũng có thể là người giám hộ cho các đối tượng kể trên. Người giám hộ phải thỏa mãn các điều kiện sau:

-Người giám hộ phải là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nghĩa là người bình thường, không mắc các vấn đề về thần kinh, có thể chịu được trách nhiệm cho các quyết định của mình.

– Không phải là người đang bị truy cứu về hình sự và có đầy đủ các điều kiện để có thể giám hộ.

Người giám hộ có các quyền đối được quản lí và bảo vệ tài sản của người được giám hộ và trong thời gian giám hộ, họ có quyền sử dụng tài sản đó vì lợi ích của người được giám hộ. Tuy nhiên người giám hộ không có quyền bán tài sản đó.

 

Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống luôn có những trường hợp lạm quyền giám hộ, lợi dụng người được giám hộ do người đó thần kinh không bình thường hoặc chưa đến tuổi thành niên nên chưa hiểu biết. Người giám hộ thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người được giám hộ. Để ngăn chặn hành vi này, pháp luật đã quy định, mọi giao dịch giữa người giám hộ và người được giám hộ liên quan đến tài sản của người được giám hộ đều không được công nhận.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

*