Bảng các công thức logarit lớp 12

posted in: Học tập | 0

Các công thức logarit thuộc phần đại số 12 bạn đã nhớ hết chưa? Bạn biết cách sử dụng thành thạo mỗi công thức chưa?… Nếu chưa, bạn hãy đọc bài viết dưới đây. Định nghĩa logarit Nếu $\left\{ \begin{gathered} … Continued