Danh mục: Cuộc sống

Lễ phục sinh là gì?

Khi nói đến ngày lễ phục sinh là chúng ta sẽ biết ngay đó là một ngày quan trọng của những người theo đạo thiên chúa giáo. Nhưng không phải ai cũng biết hết các ý nghĩa và nguồn gốc của ngày này nếu như chúng ta là người ngoại đạo. Vậy hãy cùng nhau […]